Wynająć garaż, czy parking strzeżony?

Zastanawiałem się nad tym, czy w przypadku kradzieży motocykla z parkingu strzeżonego można uzyskać odszkodowanie oraz jak z punktu prawnego wygląda sytuacja, gdy nasz jednoślad zostanie skradziony z garażu który współdzieliliśmy ze znajomym.
By nie błądzić w paragrafach i artykułach, postanowiłem zapytać mecenasa Bartosza Kowalak radcę prawnego oraz współwłaściciela Kancelarii Kacprzak Kowalak i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni w Poznaniu

Panie mecenasie, często można napotkać ogłoszenie typu „udostępnię miejsce na motocykl w swoim garażu” Czy w przypadku kradzieży można dochodzić odszkodowania od wynajmującego?
Odpowiadając na to pytanie należy odróżnić dwie sytuacje prawne. Umowę przechowania oraz umowę najmu powierzchni garażowej – parkingowej, ewentualnie użyczenia takiej powierzchni.
Stosownie do art. 835 Kodeksu cywilnego Przez umowę przechowania, przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie.
Takiego obowiązku – oddania przechowywanego przedmiotu nie ma przy umowie najmu, lub użyczeniu.

Czyli wynajmując powierzchnię w garażu, bez dodatkowych zastrzeżeń w umowie, właściciel garażu nie bierze odpowiedzialności?
Sytuacja, o której mowa w pytaniu to klasyczna umowa najmu powierzchni garażowej. Wynajmujący garaż nie bierze na siebie odpowiedzialności za pilnowanie – strzeżenie motocykla w garażu. Jedynie oddaje w najem swoją powierzchnie garażową. W tej sytuacji, bez dodatkowych zastrzeżeń umownych, nie sposób więc mówić o odpowiedzialności właściciela garażu.

W miastach dostępne są parkingi płatne oraz płatne-strzeżone, na co należy zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy najmu?
Sam fakt, iż z tytułu korzystania z parkingu pobierana jest opłata nie wynika jeszcze charakter umowy, którą zawieramy. Opłata może bowiem być należna zarówno w przypadku umowy przechowania jak i przy umowie najmu.
Nie ma natomiast większych wątpliwości, iż w przypadku parkingów strzeżonych mamy już do czynienia z umowa przechowania. Przy tej umowie przechowawca-właściciel parkingu ma obowiązek podjąć takie działania aby zwrócić w stanie nie pogorszonym przechowywany na parkingu strzeżonym motocykl jego właścicielowi.

Z prawnego punktu widzenia, jaka jest różnica pomiędzy parkingiem płatnym, a płatnym-strzeżonym?
Tak jak wskazałem wyżej pobieranie opłaty jest wspólne i dla umowy najmu i umowy przechowania. Tym co odróżnia pod kątem prawnym oba te rodzaje parkingu jest fakt podejmowania działań zabezpieczających przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem pojazdu na parkingu strzeżonym.
Fakt, iż jest to parking strzeżony przesądza o charakterze zawieranej umowy, która jest umowa przechowania.

A więc motocykl bezpiecznie jest zaparkować na parkingu płatnym-strzeżonym?
Jeśli dojdzie do sytuacji takiej jak kradzież lub zniszczenie motocykla na parkingu płatnym niestrzeżonym, wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ten fakt.
Zupełnie inaczej jest przy parkingu strzeżonym, gdzie przechowawca, lub jego ubezpieczyciel obowiązani są pokryć straty, jeżeli podczas świadczenia usługi przechowania motocykl zostanie skradziony lub zniszczony.

Czyli rozumiem, że parkując motocykl wyłącznie na parkingu płatnym-strzeżonym, możemy starać się o odszkodowanie za uszkodzenie lub kradzież pojazdu
Jeżeli motocykl był przechowywany na parkingu strzeżonym, wówczas od podmiotu prowadzącego parking, możemy starać się o odszkodowanie uszkodzenia lub utratę motocykla.

Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Kilka lat temu można było spotkać stróża, który otwierał bramę i pilnował parkingu. Technika poszła do przodu i zamiast stróża jest brama na kartę i monitoring. Czy taki parking jest również parkingiem strzeżonym?
Warto tutaj jeszcze wspomnieć o parkingach płatnych dozorowanych. Czyli takim parkingu, gdzie nie dochodzi do zawarcia umowy przechowania, ale mimo wszystko sprawowany jest ogólny dozór. Np. za pomocą systemu kamer. W tym miejscu można przywołać wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 9 października 2014 r., sygn. akt I ACa 504/14 oraz wyrok Sądu
Apelacyjnego w Łodzi z 12 maja 2016 r., sygn. akt I ACa 1631/15 :
„nie można utożsamiać pojęcia parking „dozorowany” i pojęcia parking „strzeżony”. Parking niestrzeżony może być parkingiem dozorowanym. Parking dozorowany oznacza w istocie wynajęcie placu/miejsca postojowego z ogólnym nadzorem nad parkingiem/placem osoby zarządzającej tym miejscem. Parking strzeżony oznacza zawarcie umowy przechowania zindywidualizowanej rzeczy i sprawowania nad nią nadzoru i pieczy przez osobę zarządzającą parkingiem”
Niekiedy jednak Sądy dochodzą do wniosku, iż samo zastrzeżenie, iż parking jest jedynie parkingiem dozorowanym nie jest wystarczające dla uznania, iż w sposób dorozumiany nie mieliśmy do czynienia z parkingiem strzeżonym.
Sądy stawały na stanowisku, iż jeżeli parking jest ogrodzony i pilnowany, to podmiot go prowadzący ujawnił tym samym wole zawarcia umowy przechowania, a nie jedynie najmu powierzchni parkingowej.

Panie mecenasie, kradzież motocykla z parkingu hotelowego. Czy hotel odpowiada tylko za rzeczy pozostawione w sejfie czy również za pojazdy na parkingu?
W przypadku parkingów hotelowych wiele zależy od tego w jaki sposób zostały one zorganizowane. Jeżeli parking ten ma charakter parkingu strzeżonego, nawet w sposób dorozumiany tj. parking jest ogrodzony, pilnowany, to bardzo możliwe, iż sąd niezależnie od zapisu w hotelowym regulaminie uzna ten parking za strzeżony.

Panie mecenasie, dziękuję bardzo za udzielone odpowiedzi.
Dziękuję również.

BARTOSZ KOWALAK |Radca prawny|
bartosz.kowalak@kacprzak.pl

Kancelaria Kacprzak Kowalak i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni
ul. Mickiewicza 18a/3
60-834 Poznań
tel. +48 61 2224963
tel./faks: 61 8427445
e-mail: kancelaria@kacprzak.pl