Regulamin

I. Regulamin ogólny

1.1 Zgłoszenia kradzieży może dodać każda osoba po przesłaniu zgłoszenia poprzez formularz zgłoszenia kradzieży [zgłoś kradzież]

1.2 Dodanie zgłoszenia jest bezpłatne

1.3 Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczoną w zgłoszeniach, jednak zawsze stara się o poprawność ich informacji.

1.4 Jeżeli zachodzi podejrzenie, że treść zgłoszenia jest sprzeczna z prawdą i jest fikcyjnie sporządzona, zgłoszenie jest usuwane z portalu bez podawania przyczyny.

1.5 Zgłoszeniodawca może jednorazowo dodać jedno zgłoszenie kradzieży motocykla, mając te same dane weryfikacyjne.

1.6 Zgłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania korespondencji.

1.7 Przesłane dane osobowe są poufne i dostępne tylko dla właściciela portalu, w celu weryfikacji i poprawności danych

1.8 Zgłoszeniodawca ma prawo zrezygnować z wystawionego zgłoszenia.

1.9 Zgłoszeniodawca ma prawo do usunięcia danych osobowych z portalu, po wcześniejszym wysłaniu wiadomości do administratora strony

1.10 Portal nie jest odpowiedzialny za ciągłość pracy serwera na którym zlokalizowany jest portal

1.11 Portal zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu

1.12 Dodanie zgłoszenia przez zgłoszeniodawcę jest jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu

II. Zgłoszenie kradzieży

2.1 Zgłoszenie kradzieży motocykla, następuje po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego, wraz z załączonymi zdjęciami

2.2 Zgłoszeniodawca przesyłając zgłoszenie, akceptuje punkt 1.6 oraz 1.12 niniejszego regulaminu.

2.3 Przesłane dane osobowe w formularzu są poufne i dostępne dla właściciela portalu (wykaz poufnych danych pkt. 2.4)

2.4 Dane zastrzeżone do publikacji, które nie pojawiają się przy zgłoszeniu: nazwisko, adres zamieszkania: ulica, nr domu, mieszkania

III. Anulowanie/usunięcie zgłoszenia

3.1 Zgłoszenie zostaje anulowane jeżeli zgłoszeniodawca nie wypełni poprawnie formularza zgłoszenia

3.2 Usunięcie zgłoszenia może dokonać zgłoszeniodawca po wcześniejszym poinformowaniu o znalezieniu skradzionego motocykla

3.3 Portal skradzionymotocykl.pl nie odpowiada za zgłoszenia które widnieją z rejestrem nr vin który został już odnaleziony (patrz punkt 3.2)

IV. Ochrona danych osobowych

4.1 Portal skradzionymotocykl.pl dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

4.2 Portal skradzionymotocykl.pl zapewnia zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami oraz z ustawy  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

4.3 Portal skradzionymotocykl.pl zapewnia wgląd do własnych danych, aktualizację oraz usunięcia danych na prośbę użytkownika.

4.4 Portal nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim i stanowią one własność portalu skradzionymotocykl.pl

V. Postanowienia końcowe

5.1 Portal skradzionymotocykl.pl jest ogólnodostępną bazą motocykli które zostały skradzione na terenie krajów Unii Europejskiej

5.2 Informacje zawarte o kradzieży motocykla pochodzą od zgłoszeniodawcy

5.3 Regulamin dostępny jest na stronie skradzionymotocykl.pl

5.4 Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej portalu.

VI. Polityka prywatności

6.1 Informacje dotyczące polityki prywatności zawarte są na stronie „Polityka prywatności